เตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ตามที่ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนได้ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558 และเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  กรมการค้าต่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบภารกิจด้านการบริหารการค้าระหว่างประเทศ จึงได้ปรับบทบาทและภารกิจกรม ฯ ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางการค้าที่เกิดขึ้น  และได้จัดทำโครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักงานการค้าต่างประเทศในส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม)

Advertisements

Posted on 02/08/2011, in About The Project, Preamble. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: